پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

اجرای نمایش در کلاس کتابخوانی پایه پنجم

بازدید از مجموعه سیرک آفتاب

جشن یلدا پایه پنجم

انتخابات شورای دانش آموزی _ پایه پنجم

اردوی موزه بانک ملی_پایه پنجم

زنگ کتابخوانی _ نمایش کارگاهی _ پایه پنجم

اردوی کانون پرورش فکری کوکان_پایه چهارم و پنجم

اردوی کانون پرورش فکری کوکان_پایه چهارم و پنجم

کارگاه هنر پایه پنجم