پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش

Talash Smart School

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

اجرای نمایش در کلاس کتابخوانی پایه پنجم

بازدید از مجموعه سیرک آفتاب

جشن یلدا پایه پنجم