پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش

Talash Smart School

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه در سال تحصیلی 1400-99


پایه اول: سرکار خانم باغانی ولی دانش آموز پرهام باغانی

پایه دوم: جناب آقای صلواتیان ولی دانش آموز صدرا صلواتیان

پایه سوم: جناب آقای هاشم پور ولی دانش آموز مانی هاشم پور

پایه چهارم: سرکارخانم رنجبران ولی دانش آموز امیرعباس رنجبران

پایه پنجم: جناب آقای افروغ ولی دانش آموز آبتین افروغ

پایه ششم: سرکار خانم غلامی ولی دانش آموز امیررضا  عظیمی وزیری