پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه در سال تحصیلی 98-97 


پایه اول: سرکار خانم احمد پور

پایه دوم: سرکار خانم رنجبران

پایه سوم: سرکار خانم میرخانی

پایه چهارم: سرکارخانم عظیمی وزیری

پایه پنجم: سرکار خانم پِسیان

پایه ششم: سرکار خانم طلایی