پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

تربیت صحیح از دیدگاه اسلام و قرآن

تربیت اسلامی بی تردید یک از اساسی ترین بخش های معارف اسلامی است ؛ امّا متاسفانه بسیار مهجور واقع گردیده و محقّقین و صاحب نظران به جنبه های دیگر اسلام بیشتر پرداخته اند و نیز روان شناسان معاصر ما ، بیشتر به منابع غربی چشم دوخته اند و از منابع سرشار از حکمت قرآن و اسلام دور مانده اند

هنگامی که از تربیت اسلامی سخن می گوییم ، اساس این سخن بر چند منبع استوار است : نخست متن قرآن و سپس احادیث و سیره ی عملی امامان و معصومین ؛ و این مقاله به بررسی تربیت از دیدگاه دین اسلام ، بنابر متن قرآن کریم و احادیث می پردازد .

ادامه مطلب...