پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

پیش ثبت نام پیش دبستان تلاش (سال تحصیلی 1399/1400)

مسئولیت پذیری در دانش آموزان دوره ابتدایی

 به توانایی پذیرفتن کاری که مستلزم پاسخگویی در برابر دیگران است، مسئولیت‌پذیری می‌گویند و مسئولیت‌پذیر به فرد یا افرادی گفته می‌شود که متعهد انجام کاری یا وظیفه‌ای باشند که به عهده وی گذاشته شده مثل نماینده کلاس که وظیفه مربوط به خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.

اولیا و مربیان باید از همان دوره ابتدایی روحیه مسئولیت‌پذیری را در کودکان به وجود آورند و آنها را افرادی مسئول و خدمتگزار به همنوع، بار بیاورند و در این مسیر به فراخور سنشان، مسئولیت‌هایی به آنها واگذار کنند و در چارچوب مسئولیتشان آنها را مورد نظارت قرار دهند

ادامه مطلب...

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

در بررسی شرایط گوناگون محیطی که دانش آموزان در حال حاضر با آنها مواجه هستند و جهت ایجاد انگیزه برای ارتقا کیفیت مطالعه هدفمند، یادآوری چند نکته می تواند راه گشای خوبی باشد.

بهترین راه ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به یادگیری، بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفیت روش های مطالعه است. اگر این روند به خوبی انجام شود، یاد گیرنده علاقه و انگیزه بیشتری نسبت به یادگیری مطالب تازه خواهد داشت.

ادامه مطلب...